NPM: 10211005
Nama: AAN MUSBAR
Kelas: 6EA03
Email: aan.musbar [ @ ] student.gunadarma.ac.id

Tulisan

NoJudul TulisanTahunURL


Tugas

NoJudulTahunURL
1Soft Skill (mengarang)2015http://aan-musbar.blogspot.com/2015/04/mengarang-binggris-soft-skill.html
2Aktifitas (soft Skill)2015http://aan-musbar.blogspot.com/2015/04/aktifitas-b-inggris-soft-skill.html
3Reguler Verb (soft Skill)2015http://aan-musbar.blogspot.com/2015/04/regular-verb-b-inggris.html
4Irreguler Verb (soft Skill)2015http://aan-musbar.blogspot.com/2015/04/irreguler-verb-b-inggris-soft-skill.html
5Artikel Gerund2015http://aan-musbar.blogspot.com/2015/05/artikel-gerund.html
6Adjective Clause 2015http://aan-musbar.blogspot.com/2015/05/adjective-clause.html
7Active To Passive Sentense From Each Tense2015http://aan-musbar.blogspot.com/2015/06/active-to-passive-sentense-from-each.html
8Story Simple Future2015http://aan-musbar.blogspot.com/2015/06/story-simple-future.html